بی اختیاری استرسی ادرار

بی اختیاری استرسی ادراری

  • بی اختیاری ادراری استرسی بی اختیاری ادرار، از دست دادن غیر عمدی ادرار است. بی اختیاری ادراری استرسی زمانی رخ می دهد که حرکت بدنی یا فعالیت های مانند سرفه، خندیدن، عطسه، دویدن یا بلند کردن اجسام سنگین به مثانه فشار وارد می کند و باعث نشت ادرار می شود. بی اختیاری ادراری استرسی هیچ ارتباطی با فشاز روانی ندارد. بی اختیاری ادراری استرسی با بی اختیاری فوری و مثانه بیش فعال(OAB) فرق دارد. در بی اختیاری فوری یا مثانه بیش فعال، عضله مثانه منقبض شده و باعث ادرار ناگهانی قبل از رسیدن فرد به دستشویی می شود. بی اختیاری ادراری استرسی در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد و در برخی موارد حتی منجر به احساس خجالت و انزوا و اختلال در زندگی روزمره فرد می شود. افراد با درمان بیماری می توانند علائم را مدیریت کرده و بهزیستی کلی خود را بهبود ببخشند. علائم بی اختیاری ادراری استرسی بی اختیاری ادراری استرسی می تواند باعث بروز بی اختیاری در شرایط زیر شود: خنده ورزش خم شدن رابطه جنسی سرفه یا عطسه بلند کردن جسم سنگین شاید همه این فعالیت ها در فرد منجر به بروز بی اختیاری ادراری استرسی نشود اما هر فعالیتی که باعث افزایش فشار مثانه شود، می تواند وضعیت فرد را آسیب پذیرتر شود.
TOP