آدرس

تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی
دپارتمان اختلالات کف لگن زنان

تلفن تماس

021-61192982

ایمیل

pelvicfloor@yahoo.com

TOP