جراح اختلالات کف لگن کیست

  • اختلالات كف لگن pelvic floor dysfunction | دردهای لگن اختلالات در لگن شامل یكسری بیماری میشوند كه منجر به اختلال در دفع مدفوع و دردهای لگنی میشوند و میتواند منجر به ایجاد مشكلات خفیف تا شدید در فرد شوند بطوریكه باعث محدودیت های شدید گردند اما براحتی قابل تشخیص و درمان هستند انواع اختلالات لگنی ١- ركتوسلRectocele كه بعلت شل شدن عضلات دیواره خلف واژن یا مهبل و ركتوم اتفاق می افتد و منجر به گیر افتادن مدفوع در ركتوسل و عدم توانایی دفع و احساس برجستگی ركتوم بداخل واژن میگردد. ٢- اختلال عملكرد عضله پولوركتالیس كه بعلت انقباض عضله فوق حین دفع اتفاق می افتد در حالی كه باید شل شود و منجر به حالت فشار پشت در بسته میشود و مانع از عمل دفع میشود ٣- سندرم درد كف لگن كه خود مشتمل بر: الف- درد عضلهlevator ب- درد استخوان كوكسیس یا دنبالچه بدنبال ضربه به ای استخوان ج-proctalgia fugax كه منجر به دردهای شدید ركتوم حین خواب میشود و فرد را از خواب بیدار میكند و برای چند دقیقه طول میكشد. د- نورالژی یا درد عصب پودندال كه منجر به ایجاد درد در ناحیه حسی عصب مربوط میشود بررسی و تشخیص بیماریهای كف لگن مهمترین نكته شرح حال ومعاینه بیمار است و اینكه چه مشكلی در حین دفع برای بیمار اتفاق می افتد و در مرحله بعد انجام سونوگرافی اندوانال و مانومتری انوركتال و دفكوگرافی و ترانزیت كولون است.
TOP